Editorial: Nova etapa

El Tercer Congrés de Metges de Catalunya (MC) obre una nova etapa a l’organització emmarcada pels preceptes sindicals fixats per les ponències aprovades pels afiliats i per l’encàrrec de pilotar aquesta política que ha assumit la nova directiva de MC.

Del debat congressual s’extreu que ha arribat l’hora d’exercir un sindicalisme madur i agosarat, fonamentat en el professionalisme com a eix vertebrador de l’acció sindical. Un sindicalisme que ofereix la mà estesa a l’Administració i a les empreses per fer front a les dificultats econòmiques, amb el benentès que, només amb la col·laboració activa del metge es podrà racionalitzar la despesa sanitària sense repercutir en la qualitat assistencial.

No obstant això, si l’Administració, com a únic element d’estalvi, persisteix en la política de retallades indiscriminades en els serveis de salut i les rebaixes de sou que s’acarnissen amb els professionals, cal que tingui present que no podrà comptar amb MC com aliat, sinó tot el contrari. El ferm compromís amb la seva afiliació i el seu electorat obliga al sindicat a defensar els legítims interessos salarials, laborals i professionals del metge, per damunt de qualsevol altre objectiu.

En temps de bonança econòmica, alguns dels actors del sistema han servit sovint interessos aliens a la sanitat. S’han dut a terme contractacions poc respectuoses amb les normes de control de la despesa pública i han proliferat càrrecs directius d’escassa productivitat però elevades retribucions, totalment insostenibles en els moments actuals. En alguns casos, aquests càrrecs fins i tot s’han blindat de forma indecorosa, a jutjar pels resultats de la seva gestió o la seva aportació a l’empresa.

En l’actual conjuntura, tots els recursos disponibles es necessiten per atendre els pacients i per pagar els salaris dels professionals que fan possible aquesta assistència.

Així doncs, MC no tolerarà cap nova retallada de la massa salarial mèdica si abans no han sortit a la llum totes les pràctiques irregulars i sense que es conegui amb transparència la situació econòmica de cada centre de salut.

Deixa un comentari