El reconeixement dels pacients no es pot retallar

Alejandro Garcia Ortiz és el fill de Ginés García Valero, un ciutadà que el passat el 22 de maç va requerir l’assistència del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

L’Alejandro ens ha fet arribar una carta que, amb la seva ajuda, el seu pare ha volgut escriure i dirigir a la gerència de l’hospital. És un escrit sincer d’agraïment i reconeixement al treball de tots els professionals sanitaris que el van atendre.

130412_gines_garcia_valero(carta_abierta_sanidad_publica)

Carta de Ginés García Valero, pacient de l’Hospital Vall d’Hebron

A més de voler fer públic el seu agraïment per “l’excel·lent tracte humà” que va rebre durant la seva estada a l’hospital, en Ginés ha volgut compartir amb nosaltres una reflexió sobre el sistema públic de salut, des del punt de vista del pacient.

Sovint es trasllada la sensació que les protestes contra les retallades sanitàries són només reivindicacions laborals del col·lectius professionals i s’oblida que la salut és un dret i el sistema sanitari un patrimoni que, com diu en Ginés, “tenim l’obligació de conservar i fer-lo avançar perquè és un pilar de cohesió i desenvolupament social”.

Pel seu interès, compartim el text íntegre de la carta. Gràcies Ginés.

Barcelona, 12 d’abril de 2013 

Benvolgut Sr. Navas, 

La nit del 22 de març vaig anar al servei d’urgències de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron afectat d’una pressió al pit. Després d’una primera valoració de descart per part del metge de guàrdia, en tot just trenta minuts em van fer passar a un box on em va atendre una doctora que em va examinar, em va practicar un electrocardiograma i una ecografia portàtil i va encarregar que em fessin un anàlisi de sang. 

La doctora va parlar amb mi i amb la meva família, vaig passar la nit de divendres en observació i al matí següent em van pujar a planta. Vaig continuar en observació durant el cap de setmana, mentre em feien diversos controls. Entre dilluns i dimarts, em van sotmetre a diverses proves diagnòstiques i dimecres al migdia vaig rebre l’alta hospitalària i un informe que em va tranquil·litzar. 

Durant la meva estada a l’hospital vaig rebre un excel·lent tracte humà per part de totes i tots el professionals que em van atendre: metges, personal d’infermeria i zeladors. En particular, vull expressar un agraïment sincer als doctors Ferreira González i Rodríguez Morera, de la Unitat de Cardiologia, de la meva part i de la meva família.

En les últimes dècades hem estat capaços de construir amb molt esforç un sistema públic de salut que s’ha convertit en un referent internacional, econòmicament sostenible i assistit per professionals excel·lents, la majoria dels quals s’han format també en alguna de les nostres magnífiques universitats públiques. 

En un moment crític com l’actual, d’atac frontal als serveis públics i, en especialment al nostre sistema públic de sanitat, tenim l’obligació de conservar-lo i fer-lo avançar perquè és un pilar de cohesió i desenvolupament social i també econòmic, en termes de salut pública. 

Apel·lo a la seva responsabilitat dins del sistema públic de salut, posant-se al costat dels professionals sanitaris, així com de la resta de professionals que hi treballen, per contribuir a frenar i revertir el procés de desmantellament i privatització iniciat amb els riscos que això comporta per a la població, especialment per als sectors més vulnerables. Perquè la salut no es ven, es defensa. 

Atentament,

Ginés García Valero

Places d’APD interins i processos de selecció de l’ICS

Davant la possibilitat que l’Institut Català de la Salut (ICS) vulgui activar processos de selecció que afectin places ocupades per metges interins procedents del cos d’Assistència Pública Domiciliària (APD), Metges de Catalunya (MC) ha consultat els seus assessors jurídics per avaluar si aquesta possibilitat s’ajusta a dret.

La disposició transitòria 8.1 de la llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, va ordenar el cessament dels facultatius d’APD interins i el seu nomenament com a personal interí estatutari depenent de l’ICS. La mateixa norma preveu que els metges afectats per aquesta reconversió tindran dret a accedir a la condició de personal estatutari fix mitjançant la superació d’un concurs d’oposició de caràcter “excepcional, transitori i únic”.

Així, als professionals d’APD que ocupen plaça de metge interí de l’ICS no se’ls hi pot extingir el seu contracte fins que no es realitzi el procés de selecció a què es compromet la norma. Com aquest procés encara no s’ha dut a terme, aquests facultatius d’APD mantenen el seu dret a ocupar un lloc de treball de personal estatutari interí de l’ICS.

No obstant això, la llei no exclou que les places ocupades per personal de caràcter interí no puguin ser objecte d’un procés de selecció. En aquest sentit, la norma es circumscriu a l’obligatorietat de mantenir la categoria del lloc de treball en la transició de personal d’APD a interí de l’ICS, però no diu res sobre el dret a seguir ocupant la mateixa plaça.

D’aquesta manera, al marge de les consideracions de respecte professional per antiguitat i trajectòria, no existeix cap impediment legal perquè les places ocupades per facultatius interins d’APD no puguin ser incloses en processos de selecció, sempre i quan als professionals afectats se’ls hi respecti la categoria professional en la seva nova destinació dins el mateix ICS.

En qualsevol cas, tot i que la llei ho permeti, MC recorda l’ICS que l’agost passat, davant la possibilitat que les places de metges d’APD interins s’oferissin en un concurs de mobilitat voluntària, l’empresa es va comprometre, per escrit, a no treure aquestes places en la convocatòria i respectar els llocs de treball fins a la celebració del concurs oposició que permeti a aquest col·lectiu accedir a la condició de personal estatutari fix de l’ICS.

L’any 2009 es va convocar un concurs extraordinari per als APD interins que oferia 92 llocs de medicina familiar per optar a una plaça fixa de metge estatutari. El concurs, però, es va suspendre a causa de la impugnació presentada per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).