A propòsit de la llei integral 15/2022 per la igualtat de tracte i la no discriminació al sector sanitari

El passat 13 de juliol es va publicar al BOE la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per la igualtat de tracte i la no discriminació. Per primera vegada es posa negre sobre blanc a l’obligatorietat de prestar un tracte igualitari a l’atenció sanitària, concretant, a més, els grups socials als quals s’ha de protegir de manera particular.

És interessant ressaltar que l’article 15 de la llei fa esment, específicament, al fet que les administracions sanitàries, dins de les seves competències, han de garantir que no es produeixi cap discriminació a l’accés als serveis i prestacions sanitàries. La norma estableix que tothom ha de tenir dret a la igualtat de tracte i no discriminació al sistema públic de salut.

Amb la finalitat d’assegurar l’accés efectiu i l’ús dels serveis sanitaris, s’estableixen uns grups de població d’especial protecció, d’acord amb les seves necessitats, que la llei enumera:

 • Persones grans
 • Menors d’edat
 • Persones amb discapacitats
 • Persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI
 • Persones que pateixen malalties mentals, cròniques, rares, degeneratives o en fase terminal, síndromes incapacitats, portadores de virus, amb problemes de drogodependència.
 • Les víctimes de maltractes
 • Persones en situació de sensellarisme
 • Minories ètniques

També, i de forma genèrica, es refereix a les persones que pertanyen a grups de risc d’exclusió social.

Amb la finalitat de desenvolupar accions per la igualtat de tracte i la prevenció de la discriminació, sempre dins de les seves competències, les administracions sanitàries podran desenvolupar plans i programes d’adequació sanitària, posant especial atenció a les necessitats específiques en matèria de salut de les dones, com la sexual i la reproductiva.

Es fa expressa menció que ningú podrà ser apartat o suspès del seu torn d’atenció sanitària bàsica o especialitzada en condicions d’igualtat, tampoc podrà ser exclòs d’un tractament sanitari per absència d’acreditació documental o del temps mínim d’estada demostrable. Finalment, ningú podrà ser exclòs d’un tractament sanitari o protocol d’actuació sanitària pel fet de la seva edat i/o sexe, perquè tingui alguna malaltia/discapacitat o perquè es trobi sense llar.

A partir d’ara, caldrà prestar molta atenció al compliment de les mesures que preveu la llei d’igualtat de tracte i no discriminació al sector sanitari.

 

Un sistema sanitari millor (encara) és possible

Tribuna


Xavier Lleonart

Davant la més que probable fallida de l’actual model sanitari, per manca de planificació i pel maltractament sistèmic dels seus professionals per part de l’Administració, el dijous 14 de juliol, a la compareixença que Metges de Catalunya (MC) va fer davant la Comissió de Salut, els diputats allà presents ens qüestionaven quin és el model sanitari alternatiu que proposa el sindicat. D’una manera improvisada, vam esbossar les línies mestres d’aquest nou sistema, que passa per posar els professionals i els pacients al centre de la política i l’estratègia sanitària.

Assumint que l’escenari ideal -nacionalitzar el sistema sanitari perquè depengui d’una única entitat pública- és inabastable, hi ha una solució que, mantenint les titularitats actuals dels centres, permetria quelcom que ara és impossible: la planificació de les necessitats assistencials i l’assignació de professionals en base a les mateixes, sense que interfereixin altres interessos i estratègies dels diferents proveïdors de salut.

I com es podria fer? Pas a pas.

 • Els proveïdors sanitaris mantenen la seva titularitat. Això impedeix que hi hagi inconvenients jurídics i/o patrimonials.
 • Els concerts amb els proveïdors, però, canvien. Passen de contemplar un pagament per a tota l’atenció sanitària (lloguer d’espais, pagament de material fungible i costos de personal) a abonar exclusivament el cost d’utilització de les infraestructures i les despeses materials.
 • El Govern assumiria la contractació de tot el personal sanitari que dependria, tant funcionalment com econòmica, del mateix Govern. És a dir, els professionals assistencials dels 100 proveïdors sanitaris actuals tindrien una nòmina i unes condicions de treball fixades per la Generalitat de Catalunya, de manera molt semblant a com es gestiona el personal docent de les escoles concertades.

Què comportaria aquest canvi? Per què és positiu per als professionals i per a la ciutadania?

 • La Generalitat seria coneixedora del personal sanitari amb què compta. Quants, de quin tipus i on treballen. Encara que sembli sorprenent, en l’actualitat l’Administració no sap quants metges treballen al sistema públic de salut (públic i concertat). De quines especialitats són, quan s’han de jubilar, etc. D’aquesta manera és impossible fer cap mena de planificació.
 • Tenir tot el personal sanitari sota el paraigües d’una mateixa empresa pública comportaria que, d’una vegada, les condicions laborals i retributives fossin úniques a tot el país, a diferència del que tenim ara, amb una amalgama de convenis i pactes laborals.
 • Planificació. Aquesta és la paraula clau. El Departament de Salut podria assignar els recursos humans allà on es necessiten, per demografia, per equitat, per nivell socioeconòmic, etc. Això permetria definir quins serveis han d’existir, on s’han de situar, amb quantes persones s’han de dotar, sempre pensant en les necessitats de la ciutadania. I en cap cas hauria d’implicar una reducció del personal, sinó una distribució adequada, intel·ligent i equitativa del mateix pel territori.
 • Si tot el personal depèn de la Generalitat, el relleu generacional, la cobertura de vacants i les substitucions es podrien gestionar de manera centralitzada i, novament la paraula clau, planificada.

Algú es preguntarà: si tots són avantatges i el Departament d’Educació s’organitza amb aquest mateix model, per quin motiu no s’aplica al Departament de Salut? Doncs pels motius de sempre: interessos econòmics i espuris de les empreses del sector. Si el capítol 1, les despeses de personal, representen aproximadament entre el 45% i el 65% del pressupost de les entitats, perdre aquest volum d’ingressos faria més “petites” les empreses sanitàries, tindrien menys necessitats d’incorporar gestors, directors, coordinadors, comitès assessors, etc., etc.

Però un model alternatiu és possible (i sostenible) si el Govern i el conjunt de representants polítics estan disposats a fer el pas endavant imprescindible per millorar l’atenció sanitària i per recuperar el sistema d’excel·lència que esdevé un pols d’atracció per als professionals.

Des de Metges de Catalunya llencem el repte. Esperem resposta.

Xavier Lleonart Martínez
Secretari general de Metges de Catalunya