El temps de garantia i les llistes d’espera

Les retallades sanitàries estan situant les llistes d’espera en un escenari d’incertesa, tant pel que fa al nombre real de pacients en espera –molt diferent de les xifres oficials- com per la gestió d’aquesta llista en un context de restricció de recursos i aprimament de la plantilla mèdica.

Segons les dades del Departament de Salut, la llista d’espera ha augmentat un 23% durant el primer semestre de 2011. Gairebé 70.000 persones es troben a l’espera d’una intervenció quirúrgica. Però nosaltres sabem que la xifra real és situa molt per sobre de la dada oficial. Properament Salut presentarà les dades corresponents al segon semestre de l’any passat.

Com metges no podem ser copartícips d’una situació potencialment perjudicial per la salut del pacient i sovint contrària al criteri mèdic. No ens podem responsabilitzar de la complicació d’un cas a conseqüència de l’endarreriment d’una prova diagnòstica o d’una intervenció quirúrgica.

Per aquest motiu, posem a la teves mans un document que et permetrà  deixar constància del període de temps màxim que segons el teu criteri mèdic és necessari per a la realització d’un procediment o d’una visita especialitzada.

En aquest document, el facultatiu informa al pacient del temps de garantia que el coneixement i el criteri mèdic personal recomana per efectuar la visita o el procediment oportú, i que, en cas de no produir-se d’aquesta manera, sigui l’administració del centre la que posi en coneixement del pacient aquest fet.

Un cop el pacient disposa d’aquesta notificació, pot reclamar davant l’administració el temps de garantia, si ho considera pertinent.

Quan lliuris el document a un pacient indica-ho a la seva història clínica i fes-ne un còpia per a tu. L’escrit compta amb tota la cobertura legal i és conforme a la llei de protecció de dades.

Per defugir qualsevol responsabilitat en endarreriments i reclamar que a les llistes d’espera s’apliquin exclusivament criteris clínics, et recomanem que facis ús d’aquest document en la teva activitat assistencial.

Distribueix-lo també entre els teus companys i companyes.