Sobre aquest blog

Benvinguts i benvingudes al blog de Metges de Catalunya!

A MC estem convençuts que la societat en xarxa és el camí cap a una nova forma de sindicalisme. Per aquest motiu obrim aquest espai i també els perfils oficials de MC a les xarxes socials twitter i facebook.

Com organització sindical, volem incorporar en el nostre dia a dia els valors de la cultura 2.0 i fer-los extensius en la relació amb els nostres delegats i afilitats, i en la pròpia actuació institucional.

Quins són aquests valors? La transparència i el diàleg. La col·laboració i la compartició. El respecte i la humilitat.

I tot això no serà possible sense la participació de tothom. Veniu?