A propòsit de la llei integral 15/2022 per la igualtat de tracte i la no discriminació al sector sanitari

El passat 13 de juliol es va publicar al BOE la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per la igualtat de tracte i la no discriminació. Per primera vegada es posa negre sobre blanc a l’obligatorietat de prestar un tracte igualitari a l’atenció sanitària, concretant, a més, els grups socials als quals s’ha de protegir de manera particular.

És interessant ressaltar que l’article 15 de la llei fa esment, específicament, al fet que les administracions sanitàries, dins de les seves competències, han de garantir que no es produeixi cap discriminació a l’accés als serveis i prestacions sanitàries. La norma estableix que tothom ha de tenir dret a la igualtat de tracte i no discriminació al sistema públic de salut.

Amb la finalitat d’assegurar l’accés efectiu i l’ús dels serveis sanitaris, s’estableixen uns grups de població d’especial protecció, d’acord amb les seves necessitats, que la llei enumera:

  • Persones grans
  • Menors d’edat
  • Persones amb discapacitats
  • Persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI
  • Persones que pateixen malalties mentals, cròniques, rares, degeneratives o en fase terminal, síndromes incapacitats, portadores de virus, amb problemes de drogodependència.
  • Les víctimes de maltractes
  • Persones en situació de sensellarisme
  • Minories ètniques

També, i de forma genèrica, es refereix a les persones que pertanyen a grups de risc d’exclusió social.

Amb la finalitat de desenvolupar accions per la igualtat de tracte i la prevenció de la discriminació, sempre dins de les seves competències, les administracions sanitàries podran desenvolupar plans i programes d’adequació sanitària, posant especial atenció a les necessitats específiques en matèria de salut de les dones, com la sexual i la reproductiva.

Es fa expressa menció que ningú podrà ser apartat o suspès del seu torn d’atenció sanitària bàsica o especialitzada en condicions d’igualtat, tampoc podrà ser exclòs d’un tractament sanitari per absència d’acreditació documental o del temps mínim d’estada demostrable. Finalment, ningú podrà ser exclòs d’un tractament sanitari o protocol d’actuació sanitària pel fet de la seva edat i/o sexe, perquè tingui alguna malaltia/discapacitat o perquè es trobi sense llar.

A partir d’ara, caldrà prestar molta atenció al compliment de les mesures que preveu la llei d’igualtat de tracte i no discriminació al sector sanitari.

 

Deixa un comentari