Resposta jurídica contra la integració dels metges de contingent i APD

L’esperada ‘lletra petita’ del paquet de mesures que pretenen aconseguir un estalvi de 7.000 milions d’euros en el Sistema Nacional de Salut (SNS), ha deparat una desagradable sorpresa per als col·lectius de facultatius d’APD i de contingent i zona.

El Reial Decret llei 16/2012, publicat dimarts passat al BOE, preveu la integració forçada dels metges de contingent als sistemes de salut autonòmics, mentre que per al cos mèdic d’APD dicta dues opcions: la incorporació com a personal estatutari o el trasllat a un òrgan administratiu no sanitari. La norma fixa el 31 de desembre de 2012 com a data màxima per a l’execució d’ambdós processos.

Metges de Catalunya (MC) ha manifestat la seva indignació pel que considera una regulació laboral imposada “a cop de decret” que suposa un “atemptat jurídic” vers els drets laborals i professionals d’aquests facultatius. Vegeu la notícia.

El sindicat no pensa quedar-se de braços creuats i ja ha confirmat la seva presència a la reunió convocada el proper dijous 3 de maig a la seu de la CESM a Madrid, en la que es decidiran les accions a emprendre de forma coordinada contra la mesura del govern espanyol.

En aquest sentit, cobra força la possibilitat de demanar empara al Defensor del Poble perquè formuli un recurs d’inconstitucionalitat i iniciar paral·lelament les actuacions jurídiques pertinents contra l’esmentat Reial Decret llei.

Per MC l’aplicació d’aquesta mesura és especialment negativa per als metges catalans, doncs l’ICS concentra el nombre més alt de facultatius de contingent i zona. A més, la norma, lluny de suposar un estalvi per a l’Administració pública, comportarà un increment en la despesa salarial de la Generalitat arran de l’augment de les hores de dedicació assistencial.

De la mateixa manera, el sindicat crítica que l’Administració posi “entre l’espasa i la paret” als metges d’APD, aprofitant-se de la seva vocació i de la seva professionalitat mèdica perquè renunciïn als drets inherents a la funció pública sota l’amenaça d’apartar-los de les institucions sanitàries, si opten per continuar com a personal funcionari, en una actuació discriminatòria sense precedents en l’ordenament jurídic espanyol.

Deixa un comentari