“Estem disposats a negociar però garantint el manteniment dels llocs de treball”

Jordi Cruz_Teresa Aberasturi

Jordi Cruz i Teresa Aberasturi, president i secretària del sector Hospitals XHUP.

Següent sector i següent entrevista de Sindicat al dia. En aquesta ocasió són Jordi Cruz, metge cirurgià d’urgències de l’Hospital de Mataró i president del sector Hospitals XHUP, i Teresa Aberasturi, metge anestesiòloga de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i secretària d’aquests mateix sector, els qui se sotmeten a les preguntes del sindicat.

Quins són els reptes principals als que ha de fer front el sector Hospitals XHUP?

Jordi Cruz (J.C): N’hi ha bastants, jo diria que en aquests moments tenim una allau de reptes. Però si hem de concretar, el primer repte seria com podem fer front als decrets de retallades. El segon el trobem als pressupostos de 2013 i el rumor que es retallarà un 5% lineal a tots els centres, amb les reformes estructurals que això comportarà. I el tercer repte és l’aplicació, d’una vegada per totes, del preu hora d’atenció continuada que han fixat els tribunals de justícia.

I respecte al nou conveni de la XHUP?

J.C: El tenim en ultraactivitat des de desembre de 2008 i al juliol de l’any vinent teòricament s’extingeix. No se sap ben bé què passarà aleshores si no s’ha signat un nou conveni abans. En aquest moment la negociació està en punt mort i l’Administració no hi posa molta voluntat, malgrat que és un conveni que afecta a 40.000 treballadors, 4.000 dels quals són metges.

Teresa Aberasturi (T.A): No sabem si haurem de negociar directament amb el Departament de Salut, amb les patronals o centre a centre.

Durant el 2011 es van produir una trentena d’acords als hospitals concertats per reduir la despesa i adaptar-se a la minva pressupostària. En quina situació es troben ara aquests acords?

J.C: La majoria d’aquests acords, excepte un parell, eren per als anys 2011 i 2012.  Caduquen doncs el proper 31 de desembre. Això vol dir que haurem de renegociar per assolir l’equilibri econòmic, cedint un altre cop part de les nostres retribucions, en la majoria de casos les DPO. Però amb les eleccions del 25 de novembre ens trobarem que al gener tindrem uns pressupostos prorrogats i tot s’endarrerirà.

Algun hospital s’ha posat ja en contacte per començar a negociar la renovació d’aquests acords?        

T.A: Hi ha algun hospital que ho ha fet, signant per exemple pactes de guàrdies o oferint dades orientatives sobre el pressupost de l’any vinent. Però ara sobretot s’està parlant de la retallada de la paga extra de Nadal als centres concertats i com afecta això als acords que s’havien signat.

Podeu aclarir quina és la situació respecte a la retallada d’aquesta paga extra a la xarxa concertada?

J.C: Hi ha dues vessants: la de la titularitat de l’empresa i la de la relació contractual dels treballadors. És cert que al nostre sector hi ha empreses públiques, però també n’hi ha de privades. Ara bé, cap dels treballadors de la XHUP és públic, som treballadors laborals que ens regim per l’Estatut dels Treballadors, no per l’EBEP. D’aquí ve la gran incongruència i el gran problema de la sanitat a Catalunya, estem treballant per a una empresa pública però amb un tipus de relació laboral que ha de ser forçosament diferent. Per tant, el problema és que no es poden aplicar retallades lineals com a la resta de l’Estat perquè la meitat dels treballadors aquí no són funcionaris. Nosaltres estem convençuts d’això i tenim arguments jurídics suficients per defendre-ho.     

Si es confirma que el pressupost de Salut per al 2013 pateix una nova retallada (es parla d’un 15%), com creieu que pot afectar als acords i a les condicions laborals dels facultatius de la XHUP?

J.C: El punt de partida seran uns pressuposts prorrogats fins al mes de maig o juny quan sabrem quina és la retallada definitiva aplicada als centres de la XHUP. Així doncs, ens trobarem a meitat de l’any 2013 amb la necessitat de retallar una quantitat important de despesa. I aquesta retallada la voldran fer de dues maneres: a la butxaca o als llocs de treball dels facultatius, perquè ja no hi ha més on retallar.

Esteu disposats a fer més cessions per evitar aquests acomiadaments?

T.A: Molts metges hi estan disposats si això significa blindar els llocs de treball, és a dir que no es facin ERO. 

Hi ha doncs un temor real pels llocs de treball dels metges?

J.C: Sí, per això els metges estem disposats a sacrificar alguns dels complements que percebem si això significa inequívocament que no es toca cap lloc de treball d’un company.

Confieu en què les gerències respectaran aquests possibles pactes i es comprometran a no acomiadar cap facultatiu?

J.C: La paraula dels gerents és paper mullat perquè qualsevol decret, o llei o modificació de pressupostos, els hi tira per terra tota l’estratègia. Però els pactes que hem fet fins ara, excepte en comptades ocasions, s’han complert.

Un de problemes del vostre sector són els impagaments de la liquidació mensual de la Generalitat a les empreses concertades. El conseller de Salut ha dit que aquests problemes de tresoreria continuaran en el futur. Els metges han d’estar preocupats pel pagament regular de les nòmines?

J.C: És una amenaça que ens trobem a final de cada mes, però hi ha una cosa clara i és que la majoria de centres concertats tenen pòlisses financeres. Encara que hi hagi un endarreriment o un impagament per part del CatSalut, el pagament de les nòmines s‘ha de garantir amb aquestes pòlisses. Els centres més petits que no tenen disponibilitat per accedir a aquestes pòlisses financeres estan patint molt.

Què els hi exigiu a les patronals en aquest sentit? No es poden fer responsables subsidiaris de la situació dels seus associats?

J.C: No, la relació és empresa – treballadors. I qui paga és el CatSalut. Les patronals en algun cas poden ajudar els associats més petits que tenen dificultats, però els treballadors no poden reclamar res a les patronals perquè la seva relació contractual és amb l’empresa.   

El sector XHUP de MC té en marxa diversos processos judicials contra mesures econòmiques aplicades per les empreses sanitàries. Com està funcionant la via jurídica? Teniu previst intensificar la pressió judicial?

J.C: La via jurídica és lenta i farragosa però els resultats són positius, encara que costi’n molt d’aplicar.

T.A: Al Consell Executiu del nostre sector hem decidit que portarem als tribunals les retallades que trobem que són injustes i que no es poden aplicar als centres concertats. És cert que són processos esgotadors, però és l’única via per la que podem presentar batalla.

Definiu tres objectius que com a responsables del sector Hospitals XHUP us fixeu per als pròxims quatre anys.      

J.C – T.A: El conveni mèdic, l’aplicació de les sentències del preu d’hora de guàrdia i l’aclariment jurídic sobre si els treballadors de la XHUP són públics o no. I un darrer però no menys important: recuperar el plaer de fer de metge.

Deixa un comentari