La secretària del conseller

21 d’octubre de 2013, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica una resolució del Departament de Salut per la que es nomena a la senyora Mireia Alabart i Abós cap de l’Oficina de la Secretaria del conseller de Salut. La resolució la signa el mateix conseller, Boi Ruiz i Garcia.

El conseller de Salut compta doncs amb una nova responsable de secretaria. La lògica de selecció de personal de l’Administració pública diria que Mireia Alabart presenta uns mèrits que la situen com la candidata idònia a ocupar aquest lloc. Però com és freqüent en aquests casos, la lògica no és administrativa sinó política: Mireia Alabart i Abós és membre de la junta directiva de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), una de les tres grans patronals de la sanitat catalana, que té com a missió “defensar, promoure i desenvolupar els drets i interessos dels centres empresarials sanitaris privats”.

De ben segur que Salut afirma que en aquest nomenament, com en els de Josep Prat com a president de l’ICS o Josep Maria Padrosa com a director del CatSalut, no hi ha incompatibilitat de càrrecs ni conflicte d’interessos. Però a ulls externs sembla que no és un mal lloc perquè la planificació política i les decisions d’estratègia sanitària es vegin convenientment influenciades pels interessos de les empreses privades del sector de la salut.

Aquesta sensació es reafirma quan s’observen les funcions del càrrec que es detallen a l’anunci del nomenament:

a)  Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.
b)  Assistir el titular del Departament en l’organització de a seva agenda d’activitats.
c)  Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

L’organització de l’agenda del conseller, les seves reunions i els actes a què assisteix, resulta determinant per orientar la xarxa de contactes i col·laboradors que assessoren el màxim responsable de Salut en la seva pressa de decisions. Un conseller, recordem-ho, que a la seva vegada ha estat director general i president de la patronal sanitària Unió Catalana d’Hospitals (UCH).

Mireia Alabart, que també forma part de la junta directiva de CETIR Grup Mèdic (CGM), conjunt d’empreses de serveis sanitaris dedicades al Diagnòstic per la Imatge i la Medicina Nuclear, ha col·laborat anteriorment amb el Departament de Salut de la Generalitat com a membre de la Comissió Assessora del Programa de desenvolupament del diagnòstic per la imatge. Pel càrrec de Cap de l’Oficina de la Secretaria rebrà una retribució anual bruta de 49.535,87 euros. El nomenament es realitza sobre el règim jurídic del personal eventual, però la resolució no especifica una durada concreta del contracte.

Així les coses, mentre l’oferta pública d’ocupació es troba congelada des de l’any 2011, el conseller pot incrementar unilateralment i ‘a dit’ la seva dotació de personal ‘de confiança’.

Un pensament a “La secretària del conseller

  1. Retroenllaç: Boi Ruiz ficha a un ex alto cargo de la patronal sanitaria | Boletín Informativo de la Sanidad Pública

Deixa un comentari