Només el 2% dels sol•licitants accedeix al IV nivell de carrera

nivell carreraUn nou informe elaborat pels companys del Sindicato Médico de Granada CESM-Granada treu a la llum les diferències entre els imports percebuts i els accessos als nivells de carrera professional a l’Estat espanyol.

La taula comparativa permet comprovar les notables diferències existents entre els sistemes de salut de les 17 comunitats autònomes a l’hora d’accedir als quatre nivells de carrera disponibles per als facultatius.

En el cas català, destaca l’extrema dificultat per accedir al IV nivell de carrera professional. Només el 2-3% dels sol·licitants de l’últim nivell aconsegueixen la certificació. El percentatge puja fins el 50% en el cas del nivell III, mentre que l’assoliment del primer i segon nivell de carrera s’aconsegueix amb l’acumulació d’experiència (anys treballats) al sistema sanitari públic.

Aquesta situació contrasta amb la d’altres territoris en els que l’accés al quart nivell s’acredita només amb la pròpia experiència professional (Balears, Canàries, Madrid, València i Múrcia).  De la mateixa manera, trobem diferències remarcables en la inclusió o no dels funcionaris de contingent i zona en els nivells de carrera, o en el còmput del període de residència en la valoració dels anys treballats.

El Dr. Vicente Matas és el coordinador d’aquest estudi comparatiu i adverteix que, donada la complexitat i la variabilitat dels diferents sistemes, no es pot descartar que hi hagi algun error d’interpretació o una dada no analitzada en la confecció de la taula comparativa.