La retribució dels residents el 2011

Un cop més, el Sindicato Médico de Granada CESM-Granada amb el Dr. Vicente Matas al capdavant, ens presenta un interessant informe. En aquesta ocasió, l’estudi ofereix una comparativa de les retribucions dels metges residents a l’Estat espanyol l’any 2011.

L’informe revela diferències retributives notables en funció de la comunitat autònoma escollida per a la realització de la residència. Així, mentre que Galicia, Canàries, o València ofereixen sous que es situen per sobre dels 16.000 euros el primer any de residència i dels 22.000 euros el cinquè any; Astúries, La Rioja o Madrid remuneren als metges en formació amb una forquilla que oscil·la entre els 14.000 i els 20.000 euros entre el primer i l’últim any de residència. Pel que fa a Catalunya, la retribució se situa al tram mig-alt de la taula (15.400 – 21.300 euros).

Aquesta comparativa fa evident que el sou d’un resident, sense guàrdies, s’apropa al mileurisme i només amb les hores dedicades a l’atenció continuada s’assoleixen retribucions superiors i més dignes per a la formació i la responsabilitat d’aquests professionals.

El centre d’estudis del Sindicato Médico de Granada presenta aquest anàlisi quan s’aproxima la data per a que els residents que es van examinar el passat 28 de gener escullin l’especialitat i la destinacio on faran el MIR.