12 sentències guanyades per MC en el cas del preu de l’hora de guàrdia a la xarxa concertada

Els tribunals de justícia han tornat a donar la raó –i ja en van 12- a Metges de Catalunya (MC) respecte a la demandes interposades pel preu de l’hora de guàrdia als centres de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP).

Els jutjats de primera instància han estimat les demandes presentades per MC als hospitals de Sant Pau, Mollet, Palamós i Terrassa, i condemnen les entitats demandades a abonar les hores de guàrdia com a mínim al mateix preu de l’hora ordinària.

Aquestes sentències s’afegeixen a altres 8 que també hauran d’abonar als treballadors demandants l’import corresponent per les hores de treball realitzades en concepte de jornada d’atenció continuada que superin les 1826 hores i 27 minuts anuals que fixa el Conveni col•lectiu d’aplicació.

La quantitats a abonar dependran dels exercicis subjectes a demanda en cadascun dels centres. Els períodes, segons cada cas, es troben compresos entre els anys 2005 i 2010.

MC ha presentat un total de 77 demandes, repartides entre 23 de centres de salut diferents. Fins ara s’han celebrat 15 judicis, dels quals 12 s’han saldat amb sentències favorables a la reclamació del sindicat.  En aquesta dotzena de sentències, 229 facultatius han guanyat la reclamació presentada a les seves respectives empreses.

El periple judicial, però, no finalitza amb aquestes sentències ja que les empreses demandades poden presentar recurs a la Sala Social del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC). Serà doncs aquest tribunal el que en darrera instància resoldrà el conflicte.

D’aquesta manera, fins que no hi hagi una sentència ferma, els demandants no percebran els imports deguts -en cas que aquesta sentència última sigui favorable- ni s’adequarà el preu de l’hora de guàrdia. En qualsevol cas, la presentació d’aquests recursos comporta que les empreses privades hagin d’aprovisionar com a aval l’import íntegre de la condemna a l’entitat bancària fixada per cada jutjat.