MC rebutja la proposta d’acord al Pius Hospital de Valls

pius hospitalMetges de Catalunya (MC) no accepta la proposta d’acord que la direcció del Pius Hospital de Valls ha presentat als representants dels treballadors i que suposa la paralització de l’ERO anunciat per l’empresa al desembre.

La proposta recull el compromís de la gerència de no presentar cap ERO, suspensiu o d’extinció, durant els anys 2012 i 2013. No es fa menció, però, als acomiadaments objectius, ni a la modificació substancial de les condicions de treball (art. 41). A canvi d’aquest compromís, els treballadors han d’acceptar unes dures mesures d’ajust en forma de rebaixa salarial i renúncia de la percepció del complement variable per objectius (DPO).

El document lliurat al comitè d’empresa estableix una rebaixa lineal del sou d’un 4% el 2012 i del 3% el 2013. Pel que fa a les DPO, suposa la suspensió total del complement variable dels anys 2011, 2012 i  2013.

MC considera que es tracta d’un ajust excessiu que castiga especialment el col·lectiu mèdic perquè suposa una pèrdua substancial de salari que se suma a la patida durant els dos últims anys amb la rebaixa salarial del 5%, aplicada també a la xarxa concertada.

El sindicat recorda que els metges del Pius ja van acordar amb l’empresa un esforç econòmic per valor de 250.000 euros, corresponent a la renúncia de les pagues extres  per l’acumulat de guàrdies dels anys 2011 i 2012.

En cas d’aplicar-se aquest nou acord, la minva en la retribució d’un facultatiu de l’hospital seria de 21.140 euros durant el període 2011-2013, dels quals gairebé el 50% (10.200 euros) provenen de les DPO. La rebaixa per compte del pacte d’acumulat de guàrdies és de 8.000 euros, mentre que la reducció salarial suposa uns 2.940 euros per metge.

Per MC són unes mesures inadmissibles i difícilment justificables doncs preveuen l’aprovisionament de quantitats per exercicis dels que encara es desconeix el pressupost i, en conseqüència, el resultat comptable.

La proposta d’acord serà estudiada pel comitè d’empresa i presentada als treballadors perquè la votin en referèndum.

El Pius Hospitals de Valls va anunciar al desembre un ERO que comportava l’acomiadament de 22 facultatius, d’un total de 114 treballadors afectats per l’expedient de regulació d’ocupació, amb l’objectiu d’eixugar un dèficit de 3,1 milions d’euros.