MC aconsegueix paralitzar l’ERO de l’Hospital de Sant Pau

Sant PauSilenci administratiu. L’ERO de l’Hospital de Sant Pau no podrà executar-se a causa de l’absència de resposta del Departament d’Empresa i Ocupació davant la sol·licitud de suspensió temporal de l’expedient presentada per la delegada sindical de Metges de Catalunya (MC) Carme Pérez Martínez.

L’ERO, aprovat l’11 de novembre de 2011, autoritzava a l’empresa a suspendre els contractes de 1.397 treballadors durant 15 dies. El comitè d’empresa va interposar un recurs d’alçada contra la resolució i, de forma complementària, la delegada de MC va presentar una sol·licitud de suspensió de l’executivitat de la resolució, ja que aquesta havia estat impugnada.

Transcorreguts 30 dies des de la presentació de la sol·licitud, sense que aquesta hagi obtingut resposta, s’aplica la norma del silenci administratiu i la petició de paralització temporal de l’ERO queda aprovada.

D’aquesta manera, fins que no hi hagi una resolució respecte al recurs d’alçada interposat pel comitè, l’empresa no podrà aplicar la suspensió dels contractes de treball.

La paralització de l’ERO computa a partir del dia 28 de gener de 2012, data en la que es compleixen trenta dies des de la presentació de la sol·licitud. Així les coses, els 157 treballadors que estaven afectats aquest divendres per l’expedient de regulació d’ocupació podran acudir amb normalitat als seus llocs de treball.

D’altra banda, continua en tràmit judicial la denúncia presentada per MC contra el director i el cap de Relacions Laborals dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació, Eliseo Oriol i Joan Palet, respectivament, per un “presumpte delicte de prevaricació” en l’autorització de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) de l’Hospital de Sant Pau.

MC rebutja la proposta d’acord al Pius Hospital de Valls

pius hospitalMetges de Catalunya (MC) no accepta la proposta d’acord que la direcció del Pius Hospital de Valls ha presentat als representants dels treballadors i que suposa la paralització de l’ERO anunciat per l’empresa al desembre.

La proposta recull el compromís de la gerència de no presentar cap ERO, suspensiu o d’extinció, durant els anys 2012 i 2013. No es fa menció, però, als acomiadaments objectius, ni a la modificació substancial de les condicions de treball (art. 41). A canvi d’aquest compromís, els treballadors han d’acceptar unes dures mesures d’ajust en forma de rebaixa salarial i renúncia de la percepció del complement variable per objectius (DPO).

El document lliurat al comitè d’empresa estableix una rebaixa lineal del sou d’un 4% el 2012 i del 3% el 2013. Pel que fa a les DPO, suposa la suspensió total del complement variable dels anys 2011, 2012 i  2013.

MC considera que es tracta d’un ajust excessiu que castiga especialment el col·lectiu mèdic perquè suposa una pèrdua substancial de salari que se suma a la patida durant els dos últims anys amb la rebaixa salarial del 5%, aplicada també a la xarxa concertada.

El sindicat recorda que els metges del Pius ja van acordar amb l’empresa un esforç econòmic per valor de 250.000 euros, corresponent a la renúncia de les pagues extres  per l’acumulat de guàrdies dels anys 2011 i 2012.

En cas d’aplicar-se aquest nou acord, la minva en la retribució d’un facultatiu de l’hospital seria de 21.140 euros durant el període 2011-2013, dels quals gairebé el 50% (10.200 euros) provenen de les DPO. La rebaixa per compte del pacte d’acumulat de guàrdies és de 8.000 euros, mentre que la reducció salarial suposa uns 2.940 euros per metge.

Per MC són unes mesures inadmissibles i difícilment justificables doncs preveuen l’aprovisionament de quantitats per exercicis dels que encara es desconeix el pressupost i, en conseqüència, el resultat comptable.

La proposta d’acord serà estudiada pel comitè d’empresa i presentada als treballadors perquè la votin en referèndum.

El Pius Hospitals de Valls va anunciar al desembre un ERO que comportava l’acomiadament de 22 facultatius, d’un total de 114 treballadors afectats per l’expedient de regulació d’ocupació, amb l’objectiu d’eixugar un dèficit de 3,1 milions d’euros.