La gestió clínica permet estalviar i atenua l’impacte de les retallades al Parc de Salut Mar

El Parc de Salut Mar (PSMAR) de Barcelona ha aconseguit reduir el 14,5% de la despesa en només un any. L’estalvi assolit, liderat pels facultatius del centre, s’ha concentrat en les proves de laboratori, les exploracions radiològiques, la col·locació de pròtesis i la despesa en farmàcia hospitalària i medicació ambulatòria.

Aquest estalvi ha estat possible gràcies a la participació directa dels facultatius, que han tingut al seu abast la informació, els recursos i les competències per aplicar criteris clínics -avalats per la literatura científica- en les mesures d’ajust econòmic.

Els professionals mèdics han tingut accés, entre altres, al cost de les proves diagnòstiques, i han experimentat un programa farmacèutic que ha comportat una reducció del 20% en el consum d’antibiòtics d’ús hospitalari.

Les mesures d’ajust passades pel sedàs dels facultatius han evitat que els 14,5 M€ que el consorci PSMAR va haver de reduir del seu pressupost com a conseqüència de la retallada imposada pel Servei Català de la Salut (CatSalut) el 2011, no hagin agreujat els perjudicis en els drets laborals i salarials del personal.

Les negociacions entre el comitè d’empresa, presidit per Metges de Catalunya (MC) i la direcció del PSMAR durant l’estiu passat van evitar acomiadaments definitius i van reforçar el compromís d’ambdues parts d’aprofundir en la gestió clínica per millorar l’eficiència organitzativa.

D’aquesta manera, els facultatius del complex sanitari, amb la implicació i la col·laboració de la direcció mèdica, han pogut aportar els criteris del coneixement i del professionalisme en les mesures d’estalvi que s’han dut a terme aquest darrer any.

El president del Sector Laboral de MC i delegat sindical al PSMAR, Miguel Ángel Félez, afirma que una reducció de la despesa tan significativa demostra que “la gestió dels recursos sanitaris en mans dels metges permet controlar el cost sense que es vegi afectada la qualitat assistencial”.